Treci la conținutul principal
căutare
Noutati

Programul de loyalty la Cronos Med – Regulament

De către august 8, 2022februarie 16th, 2024Niciun comentariu
card membership - cronos med

Regulamentul programului de loialitate Cronos Med, in vigoare din data de 15 august

 

1. ORGANIZATOR

 

Programul de Loialitate Cronos Med este organizat de Clinica Medical Service S.A, cu sediul in Bacau, Str. 9 MAI, Nr. 32, Bloc 32, Scara A, Etaj P, Ap. 4, Judet Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/1901/1991, cod unic de inregistrare RO 985416, denumita in continuare Organizatorul. In programul de loialitate sunt incluse serviciile eligibile furnizate de Organizator si de societatile afiliate enumerate in Anexa 1, denumite in continuare Parteneri. Lista Partenerilor poate fi modificata unilateral de Organizator.

Serviciile si produsele descrise in Anexa 2.

Participantii la Programul de Loialitate sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.conosmed.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand modificarile sa intre in vigoare dupa publicarea lor pe site-ul www.cronosmed.ro.

 

2. DESFASURAREA SI DURATA PROGRAMULUI

 

Programul de loialitate este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in punctele de lucru ale Organizatorului si ale Partenerilor. Programul de loialitate are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului de loialitate, fara acordarea unui preaviz. Instiintarea referitoare la incetarea programului de loialitate va fi afisata de Organizator pe site-ul www.cronosmed.ro.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE

 

Poate fi membru al programului de loialitate orice persoana fizica care are 18 ani impliniti la data solicitarii participarii la Programul de Loialitate, in urma efectuarii cel putin a unei tranzactii de achizitie de bunuri/ servicii in orice punct de lucru al Organizatorului/ Partenerului.

La programul de loialitate se poate participa prin completarea si semnarea formularului de inscriere, in oricare dintre punctele de lucru ale Organizatorului si ale Partenerilor. Formularul semnat va fi inmanat angajatului Organizatorul/Partenerului, care va verifica datele si va activa cardul, in cazul completarii corecte a formularului.

Participantul este obligat sa furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrala a campurilor obligatorii din formular: nume, prenume, data de nastere, sex, telefon mobil, adresa de email si semnatura.

Formularul de inscriere nesemnat sau cu date fie incomplete, fie eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea participarii la programul de loialitate si neacordarea cardului de loialitate Cronos Med sau retragerea acestuia si anularea calitatii de participant.

 

4. CARDUL DE MEMBRU

Cardul de membru este proprietatea Organizatorului.

Cardul poate fi emis in format fizic sau in format digital, la optiunea Organizatorului si va putea fi folosit pentru obtinerea Beneficiilor prevazute la art. 5 dupa trecerea unei perioade de 24 de ore de la emiterea acestuia.

Cardul de membru nu este un instrument de plata si nu are asociat un cont de plati, scopul sau fiind acela de evidenta a participantilor si a beneficiilor acordate in cadrul Programului de Loialitate, pe baza codului digital asociat fiecarui card.

Cardul de membru nu este nominal. Cu toate acestea, cardul de membrul nu este transmisibil.

Organizatorul/Partenerul are dreptul de a invalida orice card de loialitate după trecerea a 12 luni de la ultima utilizare sau după folosirea cu încălcarea prevederilor prezentului regulament sau a dispoziţiilor legale.

Dacă un card de loialitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat la numărul de telefon Cronos Med, 021 9097, în vederea invalidarii cardului. Posesorul are dreptul la un nou card de loialitate.

Participantul la programul de loialitate este responsabil pentru integritatea cardului si respectectarea conditiilor de participare la Programul de Loialitate.

 

 

5. BENEFICII ACORDATE

 

Cardul de loialitate Cronos Med valid permite participantului sa primesca urmatoarele beneficii, in perioada de derulare a Programului de Loialitate:

 1. Discount direct de cel mult 10% (nu mai mult de 500 de Lei) din pretul serviciilor furnizate de Organizator sau de Parteneri, cu ocazia primei achizitii ulterioare inscrierii in Programul de Loialitate. Beneficiul nu se aplica serviciilor medicale de chirurgie.
 2. Discount direct de cel mult 5% la produsele fizice vandute de Organizator si/ sau Parteneri.
 3. Discount direct de cel mult 20% (nu mai mult de 1.000 de lei) la prima achizitie de servicii non invazive efectuata in saptamana aniversarii posesorului.

Discountul se calculeaza prin aplicarea procentului asupra pretului de baza al serviciilor sau produselor achizitionate intr-o singura tranzactie. Pretul de baza este pretul practicat de Organizator/ Parteneri, inclusiv TVA, fara alte reduceri.

Discount-ul direct prin reducere de pret se aplica serviciilor si produselor cu conditia ca pretul final de vanzare (rezultat in urma discount-ului acordat) sa fie mai mare decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care cu ocazia aplicarii discount-ului, pretul de vanzare al serviciilor si produselor scade sub sau egaleaza costul de achizitie, discount-ul va fi redus in mod corespunzator astfel incat pretul final de vanzare al produselor si/sau serviciilor sa fie mai mare decat costul de achizitie.

Discount-ul direct nu se cumuleaza cu nicio alta promotie sau reducere in desfasurare la aceleasi servicii sau produse, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul decide in mod expres.

 

6. UTILIZAREA CARDULUI

 

Pentru utilizarea cardului si acordarea beneficiilor, participantul trebuie sa prezinte angajatului Organizatorului/ Partenerului cardul si cartea de identitate. Cardul de membru va fi scanat in vederea acordarii beneficiilor disponibile cu ocazia incasarii pretului serviciilor/produselor. Participantul se obliga sa pastreze cardul in siguranta si sa nu il transfere unor terti sau sa permita utilizarea acestuia de catre terti.

Organizatorul/Partenerul are dreptul sa verifice, pe baza codului electronic asociat cardului, tranzactiile efectuate cu utilizarea cardului. Organizaorul/Partenerul are dreptul sa retina si sa anuleze orice card utilizat fraudulos. Organizatorul/Partenerul nu raspunde pentru imposibilitatea acordarii beneficiilor ca urmare a nerespectarii conditiilor Programului de Loialitate de catre Participant.

 

7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin semnarea formularului de inscriere, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Prin semnarea rormularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a clinicilor Cronos Med si partenerilor, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Cronos Med, in scopuri statistice, iar in situatia in care si-a dat acordul, si pentru actiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la Cronos Med si partenerii din programul de loialitate. Prin aderarea la programul de loialitate, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate pentru comunicari comerciale corelate cu programul de loialitate, pe baza politicilor comerciale ale organizatorului.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Loialitate si ulterior. Astfel, organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la programul de loialitate si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la programul de loialitate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre participant este optionala, insa, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate in scopul inscrierii in programul de loialitate duce la imposibilitatea accesarii beneficiilor programului de loialitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului si istoricul achizitiilor, in vederea analizarii tranzactiilor care pot avea un caracter fraudulos, in temeiul interesului legitim al organizatorului.

Organizatorul va prelucra numele si prenumele, seria cardului, istoricul de cumparaturi, farmacia in care a fost utilizat cardul, numarul de telefon, adresa de e-mail, in baza interesului sau legitim de a imbunatati calitatea serviciilor oferit.

Datele cu caracter personal ale participantilor inrolati in programul de loialitate vor fi prelucrate timp de 12 luni de la data ultimei utilizari a Cardului de Loialitate sau pana la data retragerii consimtamantului, oricare dintre acestea intervine mai intai.  Datele cu caracter personal ale participantilor inrolati in programul de poialitate vor fi stocate timp de 2 ani de la data invalidarii cardului de loialitate sau de la data retragerii consimtamantului. In cazul in care, dupa expirarea duratei stabilite, organizatorul va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele cu caracter personal ale participantilor in alte scopuri, organizatorul ii va informa in mod corespunzator in acest sens pe acestia.

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale participantilor inrolati in programul de loialitate, acestia au urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: participantii au dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre organizator.

Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: participantii au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul participantului, iar acesta isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) Participantul isi exercita dreptul de a se opune, iar organizatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationala sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant.

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: participantii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considera ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita organizatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa participantul nu doreste stergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrangerea utilizarii acestor date; (iii) in cazul in care organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept al sau in instanta sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care organizatorul sa verifice daca temeiurile legitime ale sale prevaleaza asupra drepturilor participantului.

Dreptul de a retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv. Prin retragerea consimtamantului cu privire la participarea in programul de loialitate, participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Cronos Med si, ca urmare a retragerii consimtamantului, cardul de loialitate va fi invalidat.

Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care se afla Participantul, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a se opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau il afecteaza pe acesta in mod similar intr-o maniera semnificativa.

Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat organizatorului intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot trimite o solicitare via e-mail la office@cronosmed.com.  In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

De asemenea, in cazul in care participantul doreste sa isi retraga consimtamantul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, acesta poate utiliza optiunea „dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in acest regulament se refera exclusiv la persoane care au cel putin 18 ani.

 

8. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui Participant la programul de loialitate in toate clinicile Cronos Med si locatiile partenere, precum si pe site-ul www.cronosmed.ro. Prin participarea la acest program de loialitate, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului regulament.

Clinica Medical Service S.A

Prin director executiv Dr. Constantin STAN

 

Anexa 1 – Lista Partenerilor

 • Chronos Medical Solutions SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Strada ARON COTRUS, Nr. 57, CAMERA 2, Scara B, Etaj 2, Ap. B9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/1901/1991, cod unic de inregistrare RO 985416
 • Estetica Team SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Strada G-RAL CONSTANTIN COANDA, Nr. 31, Etaj 1, Ap. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12893/2014, cod unic de inregistrare RO 33771842
 • Skin & Nutrition SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Strada ARON COTRUS, Nr. 57, Scara A, Etaj 1, Ap. A3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/14318/2021, cod unic de inregistrare RO 44766566
 • BIOOTIKA SKIN & NUTRITION SRL, cu sediul in Brasov, Strada Zaharia Stancu, Nr. 8c, Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/2117/07.07 2022, cod unic de inregistrare 46440921
 • Biootika Healthcare SRL, cu sediul in Brasov, Strada Zaharia Stancu, nr. 8C, demisol si parter, bl.7, Judet Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ROONRCJ8/3394/2019, cod unic de inregistrare RO 41891300

   

Anexa 2 – Servicii si Produse Eligibile

Toate serviciile si produsele furnizate de Organizator si Parteneri, in limita disponibilitatii acestora, cu exceptiile prevazute mai jos.

Servicii care nu sunt eligibile

 • Servicii medicale de chirurgie

In situatii de exceptie, Organizatorul sau Partenerul poate decide unilateral ca anumite Produse/Servicii nu pot fi incluse in Programul de Loialitate.

 

 

Te-ar putea interesa si
combaterea celulitei cronosmed
Noutati

Combaterea celulitei: tratamente inovatoare și tehnologii de vârf pentru redefinirea pielii

Îți dorești o siluetă armonioasă și o piele netedă, fără imperfecțiuni? Chiar dacă ai un...
recapata forma corpului dupa nastere cronosmed
Noutati

De la transformare la restaurare: ghidul tău pentru a-ți recăpăta forma corpului după sarcină

Pe durata sarcinii, corpul tău parcurge o serie de etape importante, care vin la pachet...
optiuni de tratament pentru hipoplazia mamara cronosmed
Noutati

Opțiuni de tratament pentru hipoplazia mamară: de la terapii la chirurgie

Hipoplazia mamară poate fi o sursă de nesiguranță pentru multe femei. Din fericire, în prezent,...

Lasă un răspuns

Închideți meniul